Kích thước gạt mưa ô tô audi a1

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Audi A1 Hatch (3-door) 2010 - 2013 (8X)

Kích thước gạt mưa Audi A1 2010 - 2013 (8X) Hatch (3-door)

Bên lái: 24inches ~ 55cm
Bên phụ: 15inches ~ 38cm
Phía sau: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Audi A1 Sportback (5-door) 2012 - 2018 (8X)

Kích thước gạt mưa Audi A1 2012 - 2018 (8X) Sportback (5-door)

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 15inches ~ 38cm
Phía sau: 13inches ~ 33cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Audi A1 Sportback (5-door) 2019 - 2022

Kích thước gạt mưa Audi A1 2019 - 2022 Sportback (5-door)

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 18inches ~ 45cm
Phía sau: 11inches ~ 28cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp